RSS

Rakan Banten Tiange

Kunjungi pos untuk informasi selengkapnya.

Sumber: Rakan Banten Tiange

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 12 Februari 2016 in Tak Berkategori

 

Kapan Seseorang bisa menemukan kebahagiaanya

10896967_853597098012406_6386040133385039328_nDSC00131DSC00116

Pada saat kita dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, sanak saudara, anak, cucu, Ayah, Ibu

Oh Hyang Widhi terimakasih atas anugrah yang engkau berikan kepada hamba

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 4 Maret 2015 in Tak Berkategori

 

Ku Temukan Kembali

Ahaaaaaa lega bisa bertemu dengan blogbalinie

Kini bisa berekspresi lagi bersamamu blogbalinie

Awal aku mencarimu …….. dengan nama alamat email …..katanya salah

Oh terimakasih wordPrees

Jangan hilang lagi yaaa

Terimaksih, suksema

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 Februari 2015 in Tak Berkategori

 

Kebaya Bali

keren kebayamodel keren kuningPink menawanKuning bijaksana

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 22 Agustus 2014 in Tak Berkategori

 

PUPUH SINOM

Pupuh Sinom niki karipta olih : I Nyoman Mahatma( Almarhum)

1. Wenten Empu Dangascarya

ngerawuhing Jagat Bali

maparab Dang Empu Kuturang

mitatasing Jagat Bali

raris nibakang pengaksi

Kulon, Wetan, Lor, Kidul

Hyun Ngardi Kamimitan

Sungsungan Kerama Bali

Riwus puput

Panca Datu Padudusan

2. Gunung Agung Puseh Tunggal

Dalem Gunung Batur Tunggil

Ulun Danu muang Segara

pada teken Ulun Carik

Liu yan pada itungin

Pra Sanak Ida Hyang Guru

Pasimpangan Ida katah

Umungguring Jagat Bali

Batu kau

Lempuyang lan andakasa

3. Hyang Guru Siwa Sidhanta

Amurbeng raat ring Bumi

Ida Sakti Mawisesa

Ngardi Jagate se Bumi

Ida patutne kapuji

Makadasar tuhu sadhu

Para Krama prayatna

Mandekin Globalisasi

mangda kukuh

Tan keeng Global Budaya

4. Jagat Bali luih utama

Parhyangan Hyang Widhi

Mider Bhuana manggeh Pura

Ri Jeroning Jagat Bali

Bali mangaraning Wali

Bali meartos luwih tuhu

Kajanaloka ring Jagat

Manca Negarane malih

Bali Kasub

Ngaran jagat Suarga Loka

5. Keto kojaraning Sastra

Katuturang Sang Hyang Aji

Ngelakonang Bhakti  Marga

Purnama -Tilem mabersih

Kajeng Kliwon nika malih

Muji Sang HyangSiwa Guru

Mangda Jagra palemahan

Tan linyok ring Tatwam-Asi

Siddha mangguh

Swarga Sekala – niskala

6. Wenten malih pangsukseman

mangda gineng maring ati

Ngalokaning Bhakti marga

Karma marga nika malih

Jnana marga pinih lwih

Punika incep satuhu

Malih ngaran Rajayoga

Diana ngelawan Semadi

Siddha cumpu

Tunggil sag Parama Suksema

7. Yan siddha nincep Swarga

Onenge tan sipi-sipi

Matapakan -Surya- bulan

Mateja tumibeng bumi

Punika Laksana mulih

Kawinongin Ayah- indung

Ngaran Wahya Adyatmika

Setata nyuksemeng Budi

Dharma sadhu

Nunggil Hyang Parama Suksema

8. Yan yukti Tus Mahutama

Pascad ring tutur Aji

Tan Ageleng maring Budhi

Tan murud Sesana yukti

Arimbawa satuhu

Jineng ring Tattwa agama

Tan surud ngastiti widhi

Mangda Tuhu

Ngalakonin kasusilan

9. Panglukatan mahutama

Segara Agung tanp patepi

Campuhan Tirta sa Bhuana

Trebesan gununge sami

Punika pawitra lwih

Nglukat Bhuanalit-Agung

Kalih manah prapanca

Stata osa ring Ati

nike nglebur

Luir lara ring Segara

10. Buat sengka dadi Manusa

Subha-asubha nitahing

Nyuksema ke madya  Padha

Ngardi alayuning Bumi

Mangda Langgeng ring Budhi

Pulakertine mangiku

Astu sidha paripurna

Lan sabar suhur ring hati

Mangda asung

Hyang Suksema micayang

Ledangin jantos selanturnyane……………. Suksema.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 11 September 2012 in Tak Berkategori

 
Sampingan
Gambar

  

Ingih pamiarsa mangkin atur uningayang titiang indik gambare puniki,

Ritatkala titiang kundangan ke Jeron Dane Mangku Bajra ring Banjar Batanpoh Sanur utawi ritatkala titiang madelokan  iriki titiaang kacunduk ring Foto Sang adue karya. Iriki titiang sedek natasang akuda akehne Kulewargan dane Jero mangku nyarengin mepandes. Tan dumade rawuh Dek na  mindon titiange crekkkk munti kamerane beh jeg sapuniki dadosne.

ainggih pamiarsa ledangan gih druwenan sareng-sareng gih………. suksema uratian Ida -dane sinamian

 

 

 

Madelokan

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10 September 2012 in Tak Berkategori

 

Melajah Basa Bali

Om Swastyastu,

Pamiarsa sane suksemayang titiang, garjita manah titiang prasiddha makarya” WordPress” puniki makejalaran dewek titiange melajah iriki. Manawita Iratu, Ida dane Sang Wikan prasiddha mapaica pawarah-warah ring dewek titiang. Tiang anak Bali naging tambet pisan mebasa Bali.

Niki sampun dewek titiang kasengguh tua-tua tuwuh, yusa manten tua nangingke indik peplajahan lan pengalaman titiange tuna.

Ainggihmumpung titiang polih galah melajah, ring genahe puniki titiang pacang masewaka ring Sang sane ledang “berbagi” ritat kala singsal antuk titiang nyurat utawi maatur ledangan icenin paweweh jagi agen titiang imba nyolahang raga ring pagubugan.

Makeh sane panggihin titiang anake sane wikan mebawos nganggen seseet, sesimbing, bebladbadan, sesonggan, sesawangan miwah sane siosan  sane mahawinan titiang merasa salit manahe nenten prasiddha nimpalin, duaning arang titiang mamaca buku Basita paribasa Bali.

Ainggih pamiarsa asapunika prasiddha titiang mapiungu hatur amatra, dumogi prasiddha ngamolihang phala sekadi pengaptin titiange duanang makeh para yowanane sane mapitaken ring dewek titiange nganinin Seni lan Budaya Bali…………..Suksema

Om Shantih, Shantih, Shantih Om

 

Rahajeng

 

Suksema

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10 September 2012 in Tak Berkategori

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.